FAQ items aan het laden...
Bid Voor Onze Boeren2021-06-11T08:58:57+02:00

Bid voor onze boeren!

Woensdag 18 december 2019 gaan veel boeren in Nederland opnieuw actievoeren. Wij hebben alle begrip voor deze actie en zien dat bij veel van onze boeren het water aan hun lippen staat. Financieel maar ook sociaal zitten onze boeren in een hoek waar harde klappen vallen. Alleen al de bovengemiddelde zelfmoordcijfers bewijzen dat onze boeren niet in staat worden gesteld om hun prachtige bedrijven op een gezonde en evenwichtige wijze te runnen. Dit ondanks dat onze boeren juist mensen zijn met een grote liefde voor mens, natuur en dier. Juist onze boeren zijn de mensen die diervriendelijk en evenwichtig willen werken. Terwijl juist onze boeren een onmisbare factor in onze maatschappij op het gebied van voedselvoorziening. Door hun betrokkenheid bij het landschapsbeheer houden onze boeren het platteland leefbaar.

Er is een krachtiger wapen

Maar wij geloven dat, naast actievoeren, er een ander en nog veel krachtiger wapen beschikbaar is. Een wapen wat voor langdurige doorbraak en zegen kan zorgen. Dit wapen is geen Tractor, Riek, Weg- of Winkelblokkade, maar dit is een geestelijk wapen. Het wapen van krachtig en collectief gebed.
Daarom roepen wij hierbij christenen op om te bidden voor onze boeren. Om als één geestelijk leger naast en achter onze boeren te gaan staan.

Waar gaan we voor bidden?

– We bidden dat onze boeren eerlijke prijzen krijgen voor hun producten.
– We bidden dat recht zal worden gedaan aan onze boeren met eerlijke regelgeving.
– We bidden dat de boeren hierdoor voorbeelden zullen zijn in rentmeesterschap.
– We bidden dat de acties vredig en in liefde zullen verlopen en een gezonde impact en bewustwording zullen opwekken in de samenleving.
– We bidden voor wijsheid en inzicht voor onze overheid.
– We bidden in het bijzonder voor Carola Schouten dat ze de juiste keuzes zal maken.

De hele dag door zullen we ca. 1 keer per half uur en bij actuele en urgente gebeurtenissen een oproep verspreiden. Dit kan naar uw voorkeur per email en/of individueel whatsapp berichtje. (lees meer)

Wil je meedoen?

Bid je de 18e mee in een gecoördineerde gebedsactie waarmee we de boeren kunnen ondersteunen?

Lees hier hoe het werkt en meld je direct even aan!

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan,
u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

Jeremia 29:12
Een voordeel voor het land bij dit alles
is een koning die de akkerbouw begunstigt.
Prediker 5:8

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Mattheus 6:33

Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

2 Kronieken 7:14
De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, 
allen die Hem in waarheid aanroepen.
Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, 
Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
Psalm 145:18,19
IK WIL MEEBIDDEN!

Meldt u aan middels dit formulier. >>

Dat is voor ons het meest eenvoudige.

Mocht dat niet lukken….

Mocht dat niet lukken…

Dan kunt u ons altijd mailen

via onderstaande button

MAIL ONS

DE KRACHT VAN GEZAMENLIJK GEBED

NB: Deze actie Bidvooronzeboeren heeft er toe geleid dat we een “digitaal” gebedsnetwerk hebben opgezet wat iedere week samen gebedspunten uit bid. Kijk op Tienvoorjestad.nl

Updates!

INITIATIEFNEMERS EN INFORMATIE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Peter de Hoop 06-504 381 38 p.de.hoop2@kpnplanet.nl

facebook.com/peter.dehoop.56

Albert van der Heide 06-284 763 50 albert@iamloved.nl

facebook.nl/apenmies

MELD JE AAN EN BIDT MEE!

Help mee, deel deze oproep!

Beste boeren! We beseffen dat jullie het steeds moeilijker krijgen in dit land. Men beseft blijkbaar niet goed wat jullie allemaal doen. In dit land hebben de mensen achter de computer met hun berekeningen en hetgeen hun gedicteerd wordt vanuit de EU, een veel te grote vinger in de pap. We leven met jullie mee en bidden dat dit land en de mensen die hier wonen beseffen dat we jullie heel hard nodig hebben en de Here God bovenal. Hartelijke groet en God's rijke zegen!
Wat een mooi initiatief. Zonder Hem redden we het zekers  niet.
Vanavond in onze gemeente bidstond voor jullie gebeden. Dat het recht zal zegevieren en dat jullie de moed niet zullen verliezen.
Aan alle boeren en jullie gezinnen Wij leven en bidden met jullie mee in deze moeilijke tijden en we hopen dat jullie een keer rechtvaardig behandeld zult worden. Alle mensen in ons land zijn afhankelijk van jullie als het gaat om ons dagelijks voedsel, en daar werken jullie hard voor daar  mogen jullie best trots op zijn. Wij staan helemaal achter jullie acties. Sterkte gewenst
Beste boeren We leven met jullie in mee in gebed. Er is nood onder jullie Als jullie zouden verdwijnen is er een mega groot probleem. We bidden om wijsheid en rechtvaardigheid
You are not alone. Bidden Helpt Jezus is overwinnaar. Weet dat er een heel gebedsleger vandaag aan het bidden is!!
Beste boeren Het team van (...) staat sowieso achter jullie. We zijn tegen het onrecht, wat jullie wordt aangedaan. Er we bidden met jullie mee!
Ha boerenbroeders en -zusters, Wij jullie bemoedigen om door te gaan met deze gebedsactie en met deze website... We waren afgelopen vrijdag met ongeveer 15 gebedsorganisaties bij elkaar en knielden voor God rond 2 Kron.7:13,14 en vroegen God om genade voor ons land, en om een landelijke beweging van gebed en verootmoediging. Meteen daarna noemde iemand jullie oproep ‘BID VOOR ONZE BOEREN’, als alternatief van de aangekondigde acties voor woensdag. Wat práchtig!! Meteen zijn we met elkaar op de knieën gegaan om hiervoor op de bres te gaan staan. Alsof God Zelf dit in ons midden legde, en zei: begin meteen maar. We hebben vergeving gevraagd aan God namens regering, bedrijven, banken, burgers voor onze hebzucht en geldzucht, waardoor we in zo’n drukkend systeem zijn terecht zijn gekomen, waar vooral jullie erg onder te lijden hebben. Ook vind ik het zelf heel erg hoe we jullie alléén hebben laten worstelen in deze geestelijke strijd. Vergeef ons! Wat mijzelf betreft wil ik zeggen, dat ik naast jullie wil staan in gebed! Tegelijkertijd zijn de problemen met de stikstof reëel. Evengoed de oogst van ons aller manier van leven. We oogsten wat we gezaaid hebben door onze eigen egoïstische en consumerende manier van leven als natie. We hebben Gods geboden verlaten en oogsten nu de gevolgen. 2Kron.7:13 wordt werkelijkheid. Ja, we willen graag sámen met jullie roepen tot God, de God van recht en gerechtigheid, de God die heeft gezegd dat wanneer we als Zijn volk ons verootmoedigen en ons bekeren van onze verkeerde wegen, als we Hem zoeken en Hem op de eerste plaats zetten.... dat Hij zal komen en uitredding zal geven. We gedachten op onze bijeenkomst hoe ons land geboren is uit gebed, toen we ons ontworstelden aan het Spaanse regiem in de 80jarige oorlog. Onze regering, landelijk en plaatselijk, riep de bevolking op om te bidden, te vasten en met elkaar te vertrouwen op God. En Hij kwam, Hij hielp! Nederland werd een vrije natie. Daarom hopen we als 24-7Gebed-netwerk zoveel mogelijk bidders te kunnen mobiliseren om deze week en as woensdag te bidden tot God om uitredding voor ons land uit de verblinding voor oorzaak en gevolg. We bidden dat we als volk verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van ons zaaien, te beginnen bij Góds volk!! We bidden voor bovennatuurlijke wijsheid voor Carola Schouten en alle andere regeerders... we bidden dat God ingrijpt als wij tot Hém roepen!! We bidden voor jullie, voor wijsheid, kracht, eenheid, en voorspoed in wat je moet doen. Las vandaag Psalm 56:10-12 Dán zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep: dít weet ik: dat God met mij is! Op God, wiens woord ik prijs, op de Here, wiens woord ik prijs, op Gód vertrouw ik, ik vrees niet, wat zou een mens mij doen? Warme groet,
We bidden 's woensdags in de ochtend om 5:00 ,uur  met een paar mannen, omdat we vaak niet op de centrale gemeentebidstond op do avond kunnen (..). Dus als al wat onderwerpen hebben kunnen we het gelijk mee nemen. ik zal de link ook aan ze zelf ieder in de groep toe sturen
Ga naar de bovenkant