Ontwaak, Ontwaak!

Bekleed u met kracht!

Zo gaat Jesaja verder in zijn woorden. Ontwaak, wordt wakker en bekleed u met kracht.

Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Jesaja 52:1a

Bekleden met kracht, dat wijst op hoe we ons mogen kleden Heilige Geest. De kracht uit de hemel die is gekomen om ons te vervullen en ons te helpen te leven naar Gods wil. Zonder mij kunt u niets (Johannes 15:5) Dit besef mag die doordringen in onze maatschappij, waar we tot voor kort dachten dat alles maakbaar en controleerbaar was geworden.

We mogen ook ons mooiste kleren aandoen. Dat wijst op de bruid van Christus die zich kleed in witte klederen die zijn gewassen in zijn bloed wat voor ons is vergoten. De bruid die opstaat in heerlijkheid, die Jezus weerspiegelt in een duistere wereld. De nieuwe mens aandoen Kolossenzen 3:8-14, ons bekleden met Christus (Romeinen 13:14).

Want we zijn een heilige stad, zegt Jesaja 52. Heilig ondanks al onze missers en fouten. Heilig, want we zijn geheiligd door Zijn offer.

We bidden dit komende uur voor:

  • Dat er een herleving plaats vind van de kerk, die zichtbaar wordt als de bruid van Christus.
  • Dat er een herleving plaats vindt in de maatschappij, dat mensen hun toevlucht bij Jezus zoeken.
  • We pleiten op de genade, door het bloed van Jezus, voor alle onheiligheid en zonden die in ons land een legale plaats hebben.
  • Dat christenen zich zullen bekleden met Kracht en Liefde en niet met angst
  • Dat het besef in de maatschappij doordringt dat niets maakbaar is

Bidden is strijden, maar dan wel de goede strijd!

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke [machten] van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12

Als u nog bidders kent die zich aan willen melden om mee te bidden via onze WhatsApp verzendlijst dan kunt u dit bericht doorsturen.
Als je klikt op de volgende link *https://wa.me/31619402888?text=Ik%20ga%20mee%20bidden* en daarna klikt op “bericht” en dan “versturen” dan wordt je direct toegevoegd aan onze verzendlijst en ontvangen de gebedspunten per WhatsApp.
(let op we werken met verzendlijsten en *niet met appgroepen* u krijgt dus *individuele berichten*)