Woensdag 15 april  dag van gebed
Goedemorgen bidders, het is goed om in een tijd van grote onrust en onzekerheid samen het aangezicht van God te zoeken. Geweldig dat jullie ook het belang inzien van het feit dat ons land met zijn bestuurders en ondernemers gebed nodig hebben. En wij willen jullie dan ook op voorhand bedanken voor jullie tijd en betrokkenheid om vandaag weer met ons mee te bidden.
Deze dag willen we in 4 blokken verdelen, we starten met gebed speciaal voor de gehele agrarische sector, het volgende blok voor alle ondernemers in Nederland, vervolgens voor alle werknemers van Nederland, en tot slot voor ons koningshuis, de regering en alle leidinggevenden op regeringsniveau .
Voor dat we beginnen met blok 1 willen we voorstellen om met elkaar Jesaja 60 : 1-3 te lezen. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Here gaar over u op.  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dagenraad.
Blok 1
Gebed voor de agrarisch sector in Nederland.
Wat mogen wij als Nederland dankbaar zijn voor de agrarische sector in ons land, het kwalitatief zeer goede voedsel dat zij produceren, en er is altijd genoeg. Laten wij autoriteit nemen over de donkere wolken die boven de sector hangen.
We bidden bescherming uit over de bedrijven die met oogst zitten waar op dit moment geen bestemming voor is. De akkerbouwbedrijven met grote voorraad aardappelen, wortels en uien, nu de export stil valt en de horeca geen goederen meer afneemt. Het vlees en de melk waar grote voorraden van ontstaan door dat de afnemers annuleren. Ook in de tuinbouwsector waar groente en bloemen geen afname meer hebben, en de oogst vernietigd wordt of voor veevoer wordt gebruikt, terwijl grote hoeveelheden van onze geproduceerde producten nu niet naar Afrika gaan waar ze zo hard nodig zijn.
Laten we bidden voor de boeren en tuinders die onder hoge druk leven nu de financiële spanning toe neemt, en velen zich zorgen maken om  het voortbestaan van hun bedrijven. Laten we bidden dat ondanks de crisis dat de export weer opgang zal komen en de producten hun weg weer mogen vinden.
Tevens willen we de problemen rond het stikstof vraagstuk in gebed brengen, nu het landbouwcollectief en de overheid de onderhandelingen gestaakt zijn. Gebed dat deze gesprekken weer opgang komen en dat er een goede en eerlijke oplossing gevonden wordt.