Het laatste en 4e blok is voor de overheid en de verantwoordelijke ambtenaren.

We lezen 1 Timotheüs 2:1en2  Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waarheid.

Laten we beginnen met gebed voor onze koning Willem Alexander en zijn vrouw koningin Maxima, dat zij het volk voor zullen gaan in godsvrucht en een leven in afhankelijkheid van hun schepper uitleven. Dat genezing van ons land tot gevolg zal hebben 2 Kronieken 7:14. Ook bidden we wijsheid over hen uit in de keuzen die zij moeten maken, bescherming en gezondheid ook over hun gezin. Premier Rutte, en de bewindslieden Grapperhaus, van Rijn en de Jonge dragen wij op en alle ambtenaren die onze regering ter zijden staan. We bidden dat de keuzen die zij maken keuzen zullen zijn van uit Gods hart, ook bidden wij bescherming en gezondheid over hen uit, en dat ook zij het volk voorgaan in een wandel naar Gods hart. Dat deze crisis ook binnen de regering een verootmoediging teweeg zal brengen. Verder willen we de plaatselijke overheden zo als de burgermeesters en wethouders voor Gods troon brengen dat ook zij de juiste keuzen maken en dat de overheid op welk niveau respectvol met de burgers om zal gaan en dat dat omgekeerd ook het geval zal zijn.

In het bijzonder bidden we voor alles besluiten die invloed hebben op de agrarische sector. Minister Schouten en haar ambtenaren, de belangenverenigingen, de lokale politiek en belangen. We bidden dat dingen transparant een eerlijk zullen worden behandeld.

Het is goed om met elkaar aanhouden te blijven bidden , in handelingen zien we dat de eerste gemeente volharde in gebed en getuigen waren van veel wonderen. Wij zijn erg dankbaar dat we deze dag weer met zovele bidders mochten pleiten voor ons land , wij zegenen iedereen en zien uit naar de volgende sessie.