Voor we starten met blok 2 willen we samen Psalm 91 met elkaar lezen.

Het is geweldig om te zien dat in deze psalm de rampspoed en het onheil niet zo groot kan zijn of God biedt bescherming. Afgelopen zondag hebben we dat ook weer mogen gedenken tijden de opstandingsdag van Koning Jezus. Wij hebben in Christus die opstandingskracht ter beschikking, laten wij in onze autoriteit gaan staan en met kracht de overwinning uit bidden over onze ondernemers.

Gebed voor alle ondernemers in Nederland.

Laten wij beginnen met danken dat wij in Nederland zulke mooie en sterke bedrijven hebben, dat God ons zulke krachtige ondernemers gegeven heeft. We bidden Bescherming en gezondheid over alle ondernemers en hun ondernemingen uit. Rust en vrede, maar vooral ook wijsheid om de juiste keuzes te maken.

We bidden dat ondernemers creativiteit mogen ontvangen om in deze lastige situatie de bedrijven draaiende te houden. Dat banken en financiële instellingen royaal zullen zijn met het verstrekken van overbruggingscredit.

Maar laat dit ook voor ondernemers een moment zijn om de bedrijfsvoering eens tegen het licht te houden, is de manier waarop ik mijn bedrijf run volgens Gods principes ? Op welke manier behaal ik mijn winsten, ben ik duurzaam bezig of plegen wij roofbouw.

Laten wij bidden dat deze crisis er toe zal leiden dat wij met elkaar inclusief de ondernemers op de juiste manier met de schepping omgaan. Bid dat de export weer zal gaan lopen zo dat de bedrijven hun productie weer op kunnen pakken.