Voor dat wij beginnen met het volgende blok lezen we Handelingen 4:24 En toen zij het gehoord hadden verhieven zij eensgezind hum stem tot God en zeiden: Heere!! U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die er in zijn. We zien hier een enorme dankbaarheid naar God die vrijlating bewerkstelligde toen Petrus en Johannes vast zaten. Laten we deze vrijheid ook over alle werknemers uitbidden, nu er zovelen gedwongen thuis zitten.

Gebeds blok 3 Gebed voor alle werknemers en zzp”ers

Laten wij danken dat er in Nederland zoveel ijverige en trouwe werknemers zijn, mensen die met veel liefde en passie dienen op de bedrijven waar zij werken. Wij bidden dat mensen die om rede van ziekte hun werk niet meer kunnen doe snel mogen herstellen. Bescherming over de mensen die nog aan het werk zijn, vaak onder moeilijke omstandigheden, te weinig personeel door ziekte of de omstandigheden die lastig zijn geworden door de crisis . We willen bidden voor de mensen die thuis werken en vaak ook de kinderen op moeten passen, dat deze situatie niet tot problemen met gezondheid en relatie gaat leiden. Laten we ook denken aan huiselijk geweld dat in sommige gevallen door deze situatie ontstaat. Ook de onzekerheid bij mensen die misschien hun baan verliezen of al kwijt zijn. Laten we bidden dat de mensen hun vrijheid weer terug krijgen net als de apostelen, door dat de lockdown opgeheven wordt en het virus zal verdwijnen in Jezus naam. Laten we in het bijzonder denken aan het verplegend personeel die vaak onder hoge werkdruk staan en vaak ook nog met besmettingsrisico te maken hebben. Ook de geestelijke druk is erg hoog.