Pinksteren 2021

In Handelingen 2 werd de Kerk ‘geboren’. De Heilige Geest is uitgestort en de toenmalige wereld werd vol liefde veroverd door het Goede Nieuws dat Jezus leeft en mensen terug wil brengen aan het hart van Zijn Vader!

Onze westerse samenleving lijkt momenteel in een versneld tempo los te komen van deze wortels van het evangelie. Een samenleving, die net als in de tijd van Handelingen 2, zelfgericht is en Gods waarden en normen heeft gebagatelliseerd en wil vervangen door menselijke opvattingen en ideeën.

Er is herleving nodig. Opwekking. Een nieuwe toewijding van gelovigen aan Jezus en aan elkaar. En vanuit die eenheid kan een golf van herleving deze maatschappij opnieuw in connectie brengen met Gods oneindige Liefde.

We bidden voor;
– eenheid in de Kerk
– meer ruimte voor Gods Geest
– herleving van Kerk en maatschappij

Proclamatie;
Dank U Jezus voor de Heilige Geest. Ik wil meer van U, meer van Uw Geest in mijn leven. Daarom stel ik mij open ook vandaag, ook deze week. Kom dieper! Kom Heilige Geest, kom opnieuw!