Gebedspunt #10

Bidden mogen we ook voor wijsheid en inzicht.
Voor onszelf, maar ook voor anderen.

Daarom willen we het komende uur bidden:
– Dat er structurele inzichten komen om de Nederlandse landbouw te verduurzamen .
– Dat er een gezonde samenwerking met natuurorganisaties tot stand komt.

– Dat de landbouw gedragen gaat worden door de hele samenleving en niet alleen door de boeren.
– Dat er oog en bewustzijn komt voor dierenwelzijn in de hele sector.
– Dat er grote maatschappelijk betrokkenheid komt en dat de boeren open staan om dit ook te omarmen.

Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden.
Jakobus 1:5

En Ik zeg u: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want ieder die bidt, ontvangt; en die zoekt, vindt; en die klopt, zal opengedaan worden.
En welke vader is er onder u, aan wie zijn zoon zal vragen om een vis, en die hem in plaats van een vis een slang zal geven?
Of ook om een ei zal vragen, zal hij hem een schorpioen geven?
Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van [de] hemel is, [de] Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden.
Lukas 11:9-13