We zijn dankbaar dat deze dag in rust is verlopen.

We bidden voor de laatste thuisgangers een veilige thuiskomst. Laten we ook in gebed pleiten dat dit de laatste keer is dat er een demonstratie georganiseerd is in het kader van de stikstofproblematiek. Dat het landbouwcollectief en de regering snel tot een overeenkomst komen en de rust op de boerenbedrijven weer terug kan keren. Dat de boeren en hun gezinnen weer met vreugde het prachtige werk tussen hun dieren en op het land op kunnen pakken.

Dat ze eerlijk hun werk zullen doen en dat er een eerlijke vergoeding zal zijn voor hun zo belangrijke werk.

Spreuken 2:6 zegt; dat de Heer wijsheid schenkt, en zijn woorden bieden kennis en inzicht. Laten wij deze tekst over onze overheid uitbidden, dat zij het niet bij zichzelf zoeken maar bij God te raden gaan. De overheid heeft met hele lastige problemen te maken. We bidden dat er mensen opstaan, gevuld met de Geest van God en dat zij de ruimte krijgen om onze bewindslieden te voorzien van advies vanuit Gods hart.

Als mijn volk zich buigt en bid, en zij mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik van uit de hemel horen , hun zonden vergeven en hun land genezen.
2 Kronieken7:14

We ontvangen deze geweldige belofte voor ons land met een bidden hart! Geloven wij in een God die wonderen doet? Bij Hem is alles mogelijk. En de tekst waar we vanmorgen mee begonnen zegt ook dat Hij altijd naar ons luistert.

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.”
1 Johannes 5:14