Gebed om gerechtigheid.

Gerechtigheid is daar, waar Uw wil wordt gedaan.
Daarom bidden wij dat Uw wil zal geschieden op de aarde zoals in de hemel.

Ik bid dat recht, recht zal genoemd worden en krom, krom zal heten.
Ik bid dat de leugens van de vijand ontmaskert zullen worden.
Ik bid om rechtvaardigheid in de politiek en in ondernemingen.
Ik bid dat wat de Bijbel een ‘zuivere weegschaal’ noemt.
Ik bid om zegen voor kinderen die opgroeien in een ontheemde samenleving.
Ik bid om verlossing en bevrijding van mensen die in geestelijke gevangenissen bevinden.
Ik bid een krachtig herstel van de Kerk, de gemeenschap de Heiligen uit.
Ik bid om heiliging onder christenen, een zuivere en onbevlekte toewijding.
Ik bid om vurige bewogenheid in mij, met dat wat zwak is en onderdrukt wordt.
Ik bid dat Uw Heilige Geest door mij heen zal werken.
Ik bid om Uw nabijheid. In mij, om mij, voor mij uit.
Ik bid om uw nabijheid bij mijn vrienden, mijn gezin, mijn geliefden.
Ik bid Uw zegen uit, ook over hen die U of mij vervloeken.
Ik bid om herleving in mijn straat, mijn wijk, mijn woonplaats.

Heer, zelfs in een tijd waarin alles verandert, blijft U dezelfde. Mijn Rots, mijn Schuilplaats.
U bent mijn Vreugde, mijn Lied, Mijn Koning, mijn verlosser, mijn bevrijder.

Dank U HEERE dat u mij wil zegene u mij wil behoeden!
Dank U HEERE, dat U, Uw aangezicht over mij doet lichten en dat u mij zo genadig bent!
Dank U HEERE, dat u, uw aangezicht over mij verheft u Uw vrede mij vervult!

Zullen we deze week dit gebed (of in je eigen woorden) met elkaar bidden?

Veel zegen!