*Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.* Psalm 118:8-9

Lieve bidders,

De komende uren willen we met elkaar bidden voor de volgende punten:

  • Wijsheid voor Minister Schouten
  • Uitstel van het stikstofoverleg
  • Dat er met correcte en eerlijke maat gemeten wordt

De verantwoordelijkheid van Minister Schouten is enorm. De keuzes die zij maakt hebben verstrekkende gevolgen voor de sector. We bidden voor bovennatuurlijke Goddelijke wijsheid voor onze minister zodat ze in staat zal zijn gerechtigheid te scheppen in de politieke en bestuurlijke chaos en druk van dit moment.

We bidden dat het overleg over een besluit van de stikstofwetgeving uitgesteld zal worden. Dat er een eerlijk overleg zal zijn en dat er geen paniekvoetbal gespeeld wordt.

Er zijn vragen bij de juistheid van de cijfers en de meetmethoden van het RIVM. Is de stikstofuitstoot van de sector wel op de juiste manier weer gegeven? Het Mestdagfonds bekijkt op dit moment of de cijfers juist zijn. Laten we bidden dat deze uitkomst, indien deze anders is, ook meegewogen wordt en dat er niet voortijdig onjuiste besluiten genomen worden.

Naast het ontvangen van de digitale gebedspunten is er vandaag ook gelegenheid om gezamenlijk te bidden bij Peter de Hoop op de boerderij. Inloop van 10.00-14.00 aan de Meeldijk 14 te Burgh-Haamstede.

Weet u iemand die ook mee wilt bidden? Aanmelden om deze gebedspunten via email of whatsapp te ontvangen kan via: https://bidvooronzeboeren.nl/#aanmelden