En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
2 Kronieken 7:14
Ons land heeft genezing nodig.
Genezing die we alleen maar kunnen vinden in het bloed van Jezus Christus. En de Bijbel roept ons op om al biddend deze genezing te ontvangen vanuit de hemel. Bid daarom de komende uren, dat er een beweging zal zijn in Nederland van aanbidders die Zijn Aanwezigheid zoeken voor hun gezinnen, bedrijven en voor ons land.
In de media wordt gewaarschuwd voor streng en hard optreden van de politie. We bidden dat de politie geen enkele aanleiding heeft om op te treden. We bidden dat de boeren zich als voorbeelden zullen gedragen ook tijdens een demonstratie.
Het waardige en publiek vriendelijk optreden van de boeren is van groot belang. Het zal de boeren een sterkere onderhandelingspositie geven tijdens de gesprekken. Bid dat er geen ruimte zal komen om de boeren uit elkaar te drijven en zich te laten verleiden om het recht in eigen hand te nemen door burgerlijk ongehoorzaam te zijn.
Lukas 6:29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere toe. Dit spreekt van een harstgesteldheid zoals die in Christus is. We mogen bidden dat deze harstgesteldheid ook in de boeren zal zijn. Dat ze het conflict uit de weg zullen gaan in nederigheid ook als andere partijen proberen het conflict uit te lokken.
Er zal een moment zijn dat er verschillende politici, de boeren zullen toe spreken, de meeste boeren zijn teleurgesteld in de politiek. Moge onze gebeden gericht zijn op de rust onder de boeren en dat hun frustraties niet de boven toon gaan voeren . Dat zij deze mensen in alle rust hun woord laten doen en dat er een goed en vruchtbaar overleg zal zijn.

Naast het ontvangen van de digitale gebedspunten is er vandaag ook gelegenheid om gezamenlijk te bidden bij Peter de Hoop op de boerderij. Inloop van 10.00-14.00 aan de Meeldijk 14 te Burgh-Haamstede.

Weet u iemand die ook mee wilt bidden? Aanmelden om deze gebedspunten via email of whatsapp te ontvangen kan via: https://bidvooronzeboeren.nl/#aanmelden