Lieve Bidders,
De nieuwe gebedspunten voor komende week,
In de voorbereiding voor de gebedspunten werd ik sterk bepaald bij dankbaarheid.
In deze hectische situatie van de afgelopen weken, waarin alles schud en onzeker is, zie ik onze hemelse Vader dichter bij dan ooit. Het aantal getuigenissen van mensen die zich weer actief tot God richten is geweldig, het aantal gebedsgroepen, mensen die telefoonacties voor eenzame mensen opzetten reizen als paddenstoelen uit de grond en dan nog maar niet te spreken over alle online samenkomsten en gebedsbijeenkomsten. Je kan dagelijks uit meerdere mogelijkheden kiezen.
Zefanja 3 : 17 De Heere uw God is in uw midden, een Held, Die verlossen zal, Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. Wat een belofte en een geweldige bemoediging, God is er bij en we kunnen zien om ons heen wat Hij aan het doen is. Ja de situatie is vreselijk wat er op dit moment gebeurt, maar tegelijk mogen we dankbaar zijn dat God alles ten goede keert.
Laten we deze week danken voor het feit dat onze God Zich in deze situatie zo krachtig laat zien door alle getuigenissen heen van mensen die Jezus ontmoet hebben.
Danken voor het feit dat de mogelijkheid er is om zoveel online te delen , bemoedigingen, gebed en niet te vergeten de bijeenkomsten via het net.
Danken voor de geweldige medisch zorg die wij hebben in dit land, en het verplegend personeel, kortom heel veel om in deze tijd voor te danken.
Danken voor de lente die buiten weer nieuw leven voort brengt. Gods trouw is ieder moment zichtbaar door de seizoenen die in elke situatie elkaar gewoon weer opvolgen.
Tot slot willen we bidden voor de mensen die ziek zijn , de eenzame en de kwetsbaren onder ons.
We bidden ook voor kracht en wijsheid voor ondernemers, politiek verantwoordelijken en werkers in de gezondheidszorg.
We bidden voor balans in de media dat het niet doorslaat in negativiteit en angst.
Laten we afsluiten met Jesaja 61 : 10a Ik ben zeer vrolijk in de Heere, Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan.
Heel veel zegen en vreugde in deze bijzondere tijd.
En er is niets anders wat heerst of regeert dan onze Koning Jezus!
Lieve Groet,
Peter de Hoop
Albert van der Heide
PS: We bidden twee maal daags samen via een livestream.
Meer info op https://tienvoorjestad.nl/livestream/