Gebedspunten week 14/15

Lieve bidders ,

Het is geweldig om in een tijd als deze samen als broers en zussen voor elkaar en voor ons land te bidden. Wij willen jullie bedanken dat we tijdens deze coronacrisis schouder aan schouder mogen staan en onze zorgen en nood mogen uitschreeuwen naar God en zo brengen aan de voeten van onze Vader.

Dit doet me denken aan het verhaal uit Markus 10:46-52, daar schreeuwt Bartimeüs het uit, Jezus zoon van David, heb medelijden met mij. De mensen bestrafte hem en probeerde hem het zwijgen op te leggen. Maar hij bleef het uit schreeuwen naar Jezus, en het gevolg was dat Jezus bij hem stil stond en aan hem vroeg, wat kan Ik voor u doen. De aanhoudende roep van Bartimeüs resulteerde er in dat hij werd genezen en weer kon zien.

Schreeuw jij het ook uit naar Jezus? Of laat jij je beïnvloeden door alle stemmen om je heen die zeggen; hou toch je mond dicht die Jezus kan jou toch niet helpen. Schaam jij je soms ook nog om openlijk te kiezen voor Jezus? Durven wij Jezus toe te laten in onze moeite en verdriet ? Jezus staat vandaag bij jou stil en vraagt, wat kan Ik voor jou doen? Wat een geweldige bemoediging te mogen weten dat we er nooit alleen voor staan.

We gaan bidden en danken:

Laten we deze week danken voor elkaar als broers en zussen, maar belangrijker nog danken dat Jezus er bij is.

Laten we deze week opstaan dat de leugens verbroken worden van de stemmen die uitroepen Jezus kan jullie toch niet helpen. Hij is de weg de waarheid en het leven.

We spreken rust en vrede uit over de gezinnen die voorlopig nog hele dagen thuis moeten blijven, nu de noodsituatie langer gaat duren.

Laten we bidden voor de coronapatiënten, de mensen die dierbaren zijn verloren en het verplegend personeel die een geweldige maar zware taak volbrengen. Neem ook de ondernemers , kleine zelfstandige en de bedrijven mee. We bidden dat er door de crisis heen mooie dingen worden geboren.

Bid voor de overheid, die voor belangrijke beslissingen staat. Niet alleen de coronacrisis maar ook de dagelijkse politiek gaat door. Dat de keuzen die nu gemaakt worden ten aanzien van het stikstofbeleid, dat zij de juiste keuzen zullen maken. Bid voor het feit dat nu het overleg met de boeren is vastgelopen, dat er weer een opening zal komen. Het is zo nodig dat er naar elkaar geluisterd wordt en samen een goede oplossing vinden.

Tot slot willen wij iedereen oproepen deze week. Schreeuw en roep het uit naar Jezus! Net als Bartimeüs. Hij is onze redder en zaligmaker, geen probleem is voor Hem te groot!

Wij wensen iedereen een hele goede tijd toe, op weg naar het Grote Feest van Pasen.

Heel veel zegen in de tijd van gebed samen met Jezus.

Lieve groet,

Albert van der Heide

Peter de Hoop