Lieve bidders,

Het coronavirus is nog steeds gesprek van de dag. Wij weten niet hoe het bij jullie is, bij ons komt ook het positieve geluid steeds weer terug. Deze periode brengt een zeer nodige rust.

Soms ongemerkt waren we allemaal onderdeel van de steeds sneller draaiende en steeds meer vragende economie. Nu we verplicht tot rust moeten komen door dat we aan huis gebonden zijn en eigenlijk niets meer moeten om de simpele reden dat het even niet kan, ontdekken velen wat een gejaagd leven we leiden.

Laten we bidden dat deze periode voor velen echt rust zal brengen, een moment van bezinning en een (her)ontdekking van de echte diepe rust die alleen Jezus kan geven.

Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn dan zal ik jullie rust geven. Mat. 11:28

Laten we bidden dat de mensen in deze bijzondere periode echt na gaan denken hoe zij verder willen. Of ze oude patronen weer op willen pakken of zich gaan bezinnen wat de werkelijke waarden in het leven zijn.

Gelukkig mogen we danken dat de ziekte- en sterfgevallen afnemen. Ook mogen we danken dat we stap voor stap weer bewegingsvrijheid terug krijgen.
We blijven bidden we dat onze regering op het juiste moment de juiste keuzen maakt

We bidden voor de vele ondernemers die vaak ten einden raad zijn. we bidden rust en voorziening uit over hen.

We bidden ook bescherming uit over de leerkrachten en de kinderen die binnen kort weer naar school mogen.

In het bijzonder willen we deze week stilstaan bij de verjaardag van onze koning, Willem Alexander. Wij bidden hem wijsheid, gezondheid en Gods zegen toe, samen met zijn gezin.https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/sprinkhanen-en-corona-dubbele-ramp-voor-oost-afrika/

We bidden deze week ook in het bijzonder voor nabestaanden van mensen die overleden zijn, waarbij afscheid in de huidige omstandigheden vaak er beperkt is.

Nog een gebedspunt via een van de bidders: “Zou het ook mogelijk zijn om voor onze Afrikaanse broeders en zusters te bidden. Zij kampen met dubbele plagen . Corona en sprinkhanen. Zie artikel” > https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/sprinkhanen-en-corona-dubbele-ramp-voor-oost-afrika/

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 2 Tessalonicenzen 2:16/17

Lieve Groet,

Albert van der Heide
Peter de Hoop

Ps: Tot aan Pinksteren delen we iedere morgen een kort filmpje met onderwijs en overdenking over het werk van de HG. Wilt u deze ook ontvangen? kijk op https://bidvooronzeboeren.nl/HG