Gebedspunten week 15/16

Lieve bidders fijn jullie weer te ontmoeten!

Genieten jullie ook van het prachtige weer, de opbloeiende natuur en het paasfeest wat we weer mogen vieren?
Het coronavirus gaat nog steeds rond met alle gevolgen van dien, maar het wonder van Pasen mogen wij ook dit jaar gedenken. Het grote feest van de bijzondere omwisseling. Jezus nam onze plaats in, hoewel wij hadden moeten sterven, stierf hij voor ons. Wat een dankbaarheid als wij over dit geweldige wonder nadenken.

Deze week willen we je meenemen naar exodus, het oude verbond, daar vertelt de bijbel ons dat volk Israel uit de slavernij wordt geleid. Daar vierde zij voor het eerst het pascha, het lam werd geslacht en daar waar het bloed aan de deurpost was gesmeerd ging de doodsengel voorbij. Een heenwijzing naar het bloed van Jezus dat ons redt van de eeuwige dood. Het bloed van het lam in Egypte leiden ertoe dat het volk uit de slavernij werd geleid, maar het duurde nog 40 jaar voor zij in het beloofde land waren. Een tijd om de slavenmentaliteit afteleggen .
Pasen, het feest van de grote bevrijding van het juk van de zonden. Wat zou het geweldig zijn als wij de komen de 40 dagen de tijd nemen om ons te bezinnen wat het betekend om werkelijk vrij te zijn.

Wat betekend vrij zijn, voor ons nu we letterlijk in onze vrijheid beperkt zijn door het virus? In Romeinen 8:34 staat de prachtige tekst: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Laten wij deze week danken voor het prachtige weer, de lente die ons weer zoveel vreugde geeft, bidden dat het virus stopt zodat wij onze vrijheid weer terug krijgen.

Laten we danken voor het wonder van het kruis en de komende dagen bewust stil staan bij hoe wij in het leven staan. Investeren in een levende relatie met onze Redder en Zaligmaker.

Verder blijven wij ook deze week bidden voor diegene die ziek zijn, de mensen die iemand verloren hebben, we bidden hoop over de mensen uit die in angst leven en bescherming over het verplegend personeel, laten we danken dat er minder mensen ziek worden en dat de sterfgevallen afnemen. Ook voor onze regering willen wij een oproep doen, dat de keuzen die zij maken de juiste zijn, en ook bescherming over hen dat ze niet bezwijken onder de enorme druk en verantwoording.

Wij wensen jullie allemaal een gezegend paasfeest toe en een gezegende week in gebed en overdenking.

Lieve groet,

Peter de Hoop
Albert van der Heide

Kijk ook eens voor inspiratie op www.nederlandviertpasen.nl

Ps: Aanstaande woensdag hebben we dag van gebed voor ondernemers in het algemeen en boeren in het bijzonder.