Ik ontving deze week zoveel gebedsverzoeken tégén iets… bid tegen dit, bid tegen dat, tegen hier, tegen daar, tegen zus en tegen zo.

En eerlijk gezegd denk ik dan elke keer… “we zijn aan het reageren”. De vijand doet een zet en wij reageren daarop. Maar daarmee lopen we een risico om ons te focussen op de vijand en zijn vernietigende werk in plaats van te focussen op Jezus onze Koning en ZIJN levendmakende WERKEN.

We zijn geroepen om met Hem te régeren in plaats van te reágeren! (1 Kor 6:3 / Ef 2:5-6 / Ef 3:10-11)
We zijn geroepen om de goede strijd te strijden, dat is vanuit de overwinning die Jezus heeft behaald! (1 Tim 6:11-13)
We zijn geroepen om de grote daden van God te verkondigen! (1 Petr 2:9)
We zijn geroepen om Gods Goedheid te verkondigen die tot bekering leidt. (Rom 2:4)

Laten we aub vóór dingen gaan bidden;
> Voor eenheid onder Christenen, juist dankzij alle verschillen!
> Voor Geestvervulde Christenen op invloedrijke posities, de Daniëls van onze tijd.
> Voor een Kerk die vrede en vreugde en creativiteit brengt in de maatschappij.
> Voor een Laat Uw Koninkrijk Komen, Uw Wil geschiedden op aarde zoals in de Hemel.

Want als mensen gaan zien hoe goed en vreugdevol onze God is. Als mensen Jezus gaan ontmoeten in jou en mij. Dan is dat pas goed nieuws voor deze wereld. Als ze onze eenheid en liefde zien ondanks alle verschillen dan zal de wereld tot Jezus komen. (Johannes 17:21-23)

Proclamatie deze week:
Ik ben een Kind, erfenaam en vriend van de Koning van Hemel en aarde!
“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Mattheüs 28:18