Liefde zoekt altijd een doel. Want liefde zoekt nooit zichzelf. (1 Kor 13:5) Gods liefde zoekt jou. Als jij overstroomt van Gods liefde, zal Zijn liefde door jou heen op zoek gaan naar die ander.

Het is die Liefde, die uit God is, welke in staat is om de wereld te veranderen en Jezus zichtbaar te maken in onze samenleving. Het is die Liefde die een revolutie kan veroorzaken in het maatschappelijke en politieke denken.

En dat begint bij mij en jou. En onze verbinding met God, de enige bron van zuivere liefde! Ben je bereid om (opnieuw) die liefde toe te laten? Tot in het diepste van je zijn?

We bidden deze week voor;
– Heling van ons eigen hart in de verbinding met God
– Een terugkeer naar onze eerste Liefde (Openb 2:4)
– Gods liefde door ons heen in de verbinding met anderen.

Proclamatie;[De liefde] ‘kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.’
‭‭1 Korinthiërs‬ ‭13:5‬ ‭NBG51