Gebedspunten week 8/9!

Lieve bidders,

We kijken met dankbaarheid terug naar de afgelopen week. Samen stonden we op de bres voor gerechtigheid rondom de boeren. Het initiatief haalde wederom op een zeer positieve manier de media en wat is het mooi om zo, met elkaar, een goed geluid te verspreiden van onze Koning. Uiteraard bidden we door voor de boeren en alle politiek en maatschappelijk betrokken partijen rondom dit thema.

We willen deze komende week oproepen om ook te bidden voor het ontwaken en herleven van een gezonde moraal op het gebied van seksualiteit in Nederland. Met in de afgelopen weken de reclames van “second love” in de bushokjes, het voorstel in Amsterdam over een “Sexhotel” en de nog steeds toenemende stortvloed aan porno waar kinderen steeds meer mee worden geconfronteerd en die vele mannen en vrouwen in een greep heeft.

We bidden dat er wetenschappelijk en maatschappelijk inzichten komen, hoe beschadigend keuzes, beelden en communicaties rondom seksualiteit is als het wordt gezien als een product of dienst wat iemand levert.

Gebed is nodig voor de huwelijken van leiders in de christelijke wereld. De vijand richt zijn pijlen in het bijzonder op deze relaties, die vaak enorm onder druk komen te staan.

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:13-16)

We bidden dat we, gemotiveerd vanuit Gods liefde, als christenen nooit veroordelend zullen zijn naar mensen, maar juist zelf voorbeelden zullen zijn van de kracht van gerechtigheid en trouw. Zonder dat we afbreuk doen aan de waarheid en gerechtigheid van de waarden en normen die een goede God ons geeft. We bidden dat er vele voorbeelden zullen zijn van gelukkig, bruisende huwelijken waar mensen kunnen zien hoe prachtig God het bedoeld heeft.

We bidden voor het verdriet, de schade en de pijn die echtscheidingen en relatiebreuken veroorzaken. We bidden dat de Heilige Geest, de parakletos, de Trooster, wordt ontvangen om troost te brengen in deze verdrietige situaties.

Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 2 Korinthe 1:4

In dé Liefde verbonden,

Peter de Hoop
Albert van der Heide