Dag van Nationaal Gebed Aankondiging

Morgen is het een Dag van Nationaal Gebed.
Wij zullen als beweging deze dag ook actief meebidden en gebedsverzoeken versturen via app, mail, social media en de website.
We zullen deze dag Jesaja 52 en 53 uit gaan bidden over de huidige toestand in deze wereld.
Tevens zullen we op enkele momenten bidden via livestream om 10.00, 13.00 en 16.00.
Daar krijgt u nog een apart bericht van.
Verder moedigen we u aan om mee te doen met de acties van http://nationaalgebed.nl/
Deze hebben een gebedsblok om  9, 12 en 15 uur en om 19 uur.
Laat het echt een dag worden van Nationaal Gebed.
Want als wij tot Hem naderen, dan nadert Hij tot ons.
“Maar op U, HEERE, hoop ik; ú zult verhoren, Heere, mijn God!”
Psalm 38:16
Veel zegen,
Als u nog bidders kent die zich aan willen melden om mee te bidden via onze WhatsApp verzendlijst dan kunt u dit bericht doorsturen.
Als je klikt op de volgende link *https://wa.me/31619402888?text=Ik%20ga%20mee%20bidden* en daarna klikt op “bericht” en dan “versturen” dan wordt je direct toegevoegd aan onze verzendlijst en ontvangen de gebedspunten per WhatsApp.
(let op we werken met verzendlijsten en *niet met appgroepen* u krijgt dus *individuele berichten*)